Kur'an Üzerine 1. Çelişkilerin, Kur’an’daki “Hiç Şüphesiz O (Kur’an), ...Elçinin Sözüdür...” (Hakka Suresi, Ayet 40) Şeklindeki Hükümler Açısından
 2. Kur’an’daki Çelişkiler, İslamın Daha İlk Başlarında Göze Batar Olmuştur
 3. Kur’an’ın Batıl İnançlara ve Hurafelere Yer Vermediği İddialarının Eleştirisi
 4. Kanı Akıtma Yoluyla İbadetin Kur’an’daki Yeri
 5. “Çelişkili” Hükümlerle Verilen Din ve Bundan Doğma Olumsuz Sonuçlar
 6. Kur’an’ı, “Emsalsiz”, “Eşsiz” ve “Rakipsiz” Bir “Bilim” Kitabı, “Bilim Kaynağı”ymış Gibi Gösterme Çabalan
 7. "Samiri" ve "Zü'1-Kifl" Adlarının Kur'an'a Yanlış Şekilde ya da Ne Oldukları Bilinmeden Alınmış Olmaları Hakkında
 8. Arabın Eski Geleneklerinden Bazılarını Kendi Yaşam Gereksinimlerine Uydurmak Üzere Kur'an'a Ayetler Koyar
 9. Kur’an’ın “Eleştirilemez”, “Tartışma Kabul Etmez”, “İçeriği Değiştirilemez”, Hiçbir Şekilde Değişmez Bir Kitap Olarak Benimsenme
 10. Kanı Akıtma Yoluyla İbadetin Kur’an’daki Yeri
 11. Kur’an’ı, “Emsalsiz”, “Eşsiz” ve “Rakipsiz” Bir “Bilim” Kitabı, “Bilim Kaynağı”ymış Gibi Gösterme Çabalan
 12. Kur’an’ın “Tanrı Sözleri” Olarak Bütün İnsanlara Gönderildiği, Bu Nedenle “Kutsal” ve “Mucizevi” Bir Kitap Sayılması Gerektiği K
 13. “Çelişkili” Hükümlerle Verilen Din ve Bundan Doğma Olumsuz Sonuçlar
 14. Bazı Ayetlerin “Muhkem” (Kesin) Anlamlı, Bazılarının da “Müteşabih” (Şüpheli) Olduğu ve Çelişmeli Görünümün Bundan Doğduğu İddia
 15. Çelişkilerin, Kur’an’daki “Hiç Şüphesiz O (Kur’an), ...Elçinin Sözüdür...” (Hakka Suresi, Ayet 40) Şeklindeki Hükümler Açısından
 16. Kur’an’da Çelişki Olmadığını, Çelişkili Bir Mantıkla Öne Sürme Kurnazlığı
 17. Kur’an’da Çelişme Olmadığına Dair İslamcıların Öne Sürdükleri İddialar ve Bu İddialardaki Geçersizlikler
 18. Kur’an’da, Çeşitli Anlamlara Gelen Ayetlerin Yorumunun, Ancak Tanrı Tarafından Bilindiğini Öngören Ayetlerin Yarattığı Çelişkile
 19. Kur’an’daki Çelişkiler ve Nedenleri (Şeriat Eğitiminin Yarattığı Çelişkili Düşünce Tarzı)
 20. Kur’an’daki Çelişkileri Göz Ardı Etme Çabalarının Yeni Çelişkilere Neden Olması
 21. Kur’an’daki Çelişkileri, Eleştirel Akıl Yoluyla Sergilemek
 22. Kur’an’daki Çelişkilerin Gerçek Nedenleri Hakkında
 23. Kur’an’daki Çelişkilerin Oluşturduğu Sakıncalı Durumlardan Bazı Örnekler
 24. Şeriatçılar, Kur’an’da Çelişki Yokmuş Kanısını Yaratmak Amacıyla, Bazı Ayetlerin, Bazı Ayetler Tarafından İlga Edildiğini Öne Sürülmesi
 25. "Samiri" ve "Zü'1-Kifl" Adlarının Kur'an'a Yanlış Şekilde ya da Ne Oldukları Bilinmeden Alınmış Olmaları Hakkında
 26. 1700 Yıl Arayla Yaşadıkları Kabul Edilen İki Ayrı "Meryem" (İsa'nın Anası "Meryem" ile Musa'nın Ve Harun'un Kız Kardeşleri Olan
 27. Ay'ın "Münir" (Nurlandıran) ve Güneş'e Üstün Olduğuna İnanmışlık Konusundaki Yanlışlar
 28. Kur'an'a Bağlı Kalındıkça Sosyal, Siyasal ve Ekonomik (Fikirsel ve Bilgisel) Her Türlü Gelişmeden Yoksun Kalınacağı Hakkında!
 29. .Kur'an'da "İbrahim Peygamber'in Babasının Adı "Azer" Olarak Geçiyor; Oysa Yanlıştır: "Azer" Değil, "Terah"tır
 30. Kur'an'da "Şu'ayb Peygamber'le İlgili Yanlışlar
 31. Kur'an'da Haman İle Karun, Mısır Firavunu'nun Vezirleri Olarak Tanımlanmışlardır; Oysa Yanlıştır, Çünkü Ne Haman ve Ne de...
 32. Kur'an'da Yahudilerle Hıristiyanların Birbirleriyle Dost Oldukları Bildirilmekte; Oysa Yanlıştır, Çünkü İsa'nın Öldürülüşü...
 33. Kur'an'da İsa'nın, Kendisinden Sonra "Ahmed" Adında Bir "Peygamber" Geleceğini Müjdelediği ve Bunu İncil'de Dile Getirdiği...
 34. Kur'an'da, Göğün ve Yerin Yaratılışıyla İlgili Ayetlerdeki Uyumsuzluklar, "Hafta" Sistemini Askıda Bırakan Yanlış Sonuçlar Doğur
 35. Kur'an, Müslümanlar İçin Bir Tarih Başlangıcı Saptamamaktan Başka, "Arabi Takvim Sistemi" Gibi Bilimsellikten Uzak ve Yanlış...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder